Blir nekade personlig assistans

Många personer i Sverige är i behov av personlig assistans för att klara av vardagen. Men det blir allt färre som beviljas den hjälpen. Och för de som fått hjälpen beviljad, kan den inom kort bli indragen.

2731481-portrait-of-a-young-man-and-older-woman

Svenska Dagbladet rapporterar att det har blivit svårare de senaste åren att beviljas personlig assistans. Under år 2003 beviljades hela sju av tio nyansökningar om assistans av Försäkringskassan. Tio år senare beviljades enbart runt fyra av tio nyansökningar. Enligt Lagen om stöd och service ska funktionsnedsatta ha rätt att ”kunna leva som andra”. Kritiker anser dock att den här lagen har slutat uppfyllas och att Försäkringskassan ofta strider mot den målsättningen i sina bedömningar. På grund av detta problem ska regeringen i höst tillsätta en utredning där de ska se över personlig assistans.

Välj den rätta assistansen

Huruvida någon utredning tillsätts och om Försäkringskassan återigen ska börja jobba mot den målsättning som finns, återstår att se. Klart är i alla fall att vissa personer verkligen är i behov av personlig assistans och att det är vad som behövs för att dessa människor ska kunna delta i samhället. När det kommer till att välja det företag som ska ge en assistans, kan det vara bra att titta runt bland olika aktörer. Ett företag som fått många fina rekommendationer och som verkligen vill jobba utifrån ett personligt perspektiv är assistanskompaniet.se.

Vem kan få personlig assistans?

När det kommer till vem som har rätt att få personlig assistans handlar det om en person som har omfattande funktionsnedsättningar och som behöver hjälp för att klara av vardagen och kunna leva ett så självständigt liv som det bara är möjligt. För att man ska få personlig assistans ska man ha:

  • Bestående eller betydande begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada som skett i vuxen ålder och är orsakad av en kroppslig sjukdom eller yttre våld.
  • En utvecklingsstörning, autismliknande tillstånd eller autism.
  • Andra psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande, om de är så stora och förorsakar många svårigheter i vardagen och personen därmed är i omfattande behov av service och stöd. Läs mer.

Kan få assistansen indragen 3398694-fardtjanst-2

Tyvärr är det inte bara så att många får avslag på sin ansökan när de vill få tillgång till personlig assistans, utan det är även många som får sin personliga assistans indragen. Enligt personer på Intressegruppen för assistansberättigade har många med stora funktionsnedsättningar och som uppenbart har väldigt stora behov av hjälp, fått sin personliga assistans indragen. I DN kan man läsa att var tionde tvåårsomprövning leder till att assistansen blir indragen. På Intressegruppen för assistansberättigade tror man att så många indragna assistanser har att göra med att det uppmärksammats mycket om folk som fuskat till sig assistans. Även om det är bra att fusk uppmärksammas, bör detta inte påverka personer som verkligen behöver hjälp eftersom fuskarna är en oerhört lite andel.

Scroll to top