Vaccinera dig mot säsongsinfluensa

Är ditt immunförsvar inte alltid på topp kan det vara värt att vaccinera dig mot säsongsinfluensan som kommer varje år. Tillhör du en så kallad riskgrupp är det starkt rekommenderat med en vaccinering för att undvika allvarliga komplikationer. Du kan enkelt vaccinera dig på en vårdcentral, hälsocentral eller vaccinationsmottagning.

Vad är säsongsinfluensa?

SäsongsinfluensaEn influensa är en infektion som orsakas av ett virus och gör att du får symtom som feber, muskelvärk, huvudvärk och ont i halsen. Säsongsinfluensa kallar man det influensavirus som dyker upp i Sverige varje år, oftast under vinterhalvåret. Eftersom influensaviruset smittas genom luften när någon som är sjuk till exempel hostar eller nyser är sjukdomen mycket smittsam. Den kan även spridas via direktkontakt eller genom att du tar på något där någon som är smittat har tagit tidigare. De flesta som har fått säsongsinfluensan blir immuna ett tag framöver men hur länge är väldigt osäkert. Viruset muterar och kommer i en ny form nästan varje år vilket innebär att du kan bli smittad igen.

Behandling mot influensan

Det finns ingen behandling mot influensan så det bästa du kan göra är att försöka förebygga att bli smittad. Detta kan du göra genom att vara väldigt noga med att tvätta händerna, undvik att ta dig i ansiktet och undvik närkontakt med smittade personer. Skulle du trots det få influensan kan du ta febernedsättande och smärtstillande tabletter.

Vaccin mot influensan

Tillhör du en riskgrupp är det starkt rekommenderat att du vaccinerar dig mot influensan varje år. Personer som tillhör en riskgrupp är de med nedsatt immunförsvar, de som är över 65 år, gravida samt vuxna och barn med vissa hjärt- eller lungsjukdomar. Du kan vaccineras även om du inte tillhör en riskgrupp för att slippa bli sjuk. Prata med din vårdcentral om du behöver råd angående influensa och vaccin.

Scroll to top