Hos tandläkaren

Tandvård borde utnyttjas av fler

”Tandvårdsreformen från 2008 har inte fungerat fullt ut och en anledning är att inte tillräckligt många känner till tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd, konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning. Syftet med reformen från 2008 var att fler skulle gå till tandläkaren i förebyggande syfte och att kostnaden för personer med stora tandvårdsbehov skulle vara rimlig.”(Artikeln i sin helhet)

Den svenska tandvården utsätts med jämna mellanrum för debatter och diskussioner. Något som är helt naturligt men också viktigt för att området ska kunna utvecklas och bli bättre. Våra tänder är helt enkelt något som engagerar, till stor del därför att folkets munhälsa är en av de parametrar som ibland används för att beskriva och undersöka den allmänna folkhälsan i landet och vilken nivåer som landets alla medborgare lever på. Tandvården är samtidigt dyr vilket gör att den inte alltid är en helt självklar investering för en relativt stor grupp i samhället.

Fler valmöjligheterHos tandläkaren

Vad man som privatperson bör veta är att det idag finns möjligheter till tandvård året runt, samtidigt som man naturligtvis har rätt till att utnyttja sitt bidrag man har inom tandvården. Till stor del är det de privata aktörerna på marknaden som har öppnat upp för möjligheterna kring att kunna boka tandvård när det passar dig, oavsett vilken tid som skulle passa bäst. Att det finns fler olika alternativ på marknaden, både i form av Folktandvården och privata aktörer är något som användarna i slutändan tjänar på. Tyvärr är det fortfarande inte så många som utnyttjar de möjligheterna som finns. En anledning är troligtvis att myndigheter inte varit tydliga med vad som verkligen gäller i kombination med att man inte marknadsfört de beslut som man tagit och drivit igenom. För många är också tandvård en lågprioriterad fråga, då man helt enkelt inte bryr sig om att förebygga sin munhälsa.

Scroll to top