Hjälp den som faller ihop

När man är ute och går kan det som man tror är fullständigt omöjligt hända. Man kan exempelvis bli indragen i ett slagsmål, bli vittne till ett allvarligt brott eller få syn på en person som faller ihop medvetslös och som tappar puls och andning. Oavsett vilken av situationerna man hamnar i så gäller det att agera. Hur man agerar är varierande från person till person eftersom man måste avgöra vissa saker:

  • Klarar jag att handskas i situationen?
  • Vad måste jag göra?
  • Hur ska jag göra det?

För många kan det uppfattas som väldigt konstigt om man inte agerar. Förvisso måste man avgöra skillnaden på situationerna såsom att man själv inte vill bli slagen i ett slagsmål eller om man inte vet hur man ska göra för att rädda en människas liv. Egentligen är bägge situationerna något som man kommer att uppleva och frågan är då hur man räddar liv! Det är mycket viktigt att man lär sig hur man ska hantera dessa situationer. Hamnar man där önskar man nog att man skulle kunnat göra något.

Hos hlr hjälpen kan man lära sig allt om hur man räddar liv, allt från att man ser personen fall ihop och bli medvetslös till dess man har lyckats få personen att andas igen och/eller att ambulansen kommer. Går man sedan vidare kan man bli så kallad hlr instruktör, det vill säga att man visar andra hur man räddar liv. Att få denna kunskap är mer än någonsin viktig, eftersom en person kan trilla ihop när som helst, var som helst och hur som helst.

Scroll to top