Glöm inte att desinfektera

I dessa tider är det extra viktigt att hålla rent och snyggt omkring sig, inte bara i ditt hem utan också i offentliga miljöer. Därför ställs det för tillfället extra höga krav på den personal som är ansvarig för lokalvården på olika ställen, främst sjukhus och i miljöer som dagligen har många besökare. Både bakterier och smuts som du kan se sprids lätt när många människor vistas på samma ställe, därför måste du som är lokalvårdare vara extra noggrann nu.

Oavsett om du är egenföretagare eller tillhör ett större företag blir dina arbetsinsatser avgörande för kunderna nu. Det är extra viktigt att verkligen städa alla lokaler ordentligt, från golv till tak. Det gäller att komma ihåg alla skrymslen och vrår.

Viktigt att tänka på för att hålla rent

Bakterier samlas överallt och i olika former. De går inte att se bakterier med blotta ögat utan det gäller att tänka på att både sanera den smuts du ser och den potentiella bakteriehärd som du inte ser. Därför är det extra viktigt att städa alla utrymmen, att inte slarva med något ställe. Det går förstås att ta hjälp av externa experter när det gäller specifika områden som fönsterputsning eller liknande. På det sättet kan du garantera att både ditt hem och offentliga miljöer av olika slag blir helt rena och att alla vrår blir städade och sanerade från smuts.

På ett gym, ett sjukhus eller andra miljöer som tar emot många besökare är det extra viktigt att städa och sanera. Det gäller både större ytor och områden, men också enskilda maskiner och utrustning som du kanske inte sanerat varje dag annars. Att städa ordentligt bidrar till att minska smittspridning av olika sjukdomar och den leder också till att fler besökare väljer att återkomma om de upplever miljön som trivsam och ren.

Det är en fördel att skriva en lista på alla rum och sedan en mer detaljerad lista över alla arbetsuppgifter som varje rum kräver. På det sättet kan du lättare garantera att miljön blir ordentligt städad.

Scroll to top