Blandat

Blir nekade personlig assistans

Många personer i Sverige är i behov av personlig assistans för att klara av vardagen. Men det blir allt färre som beviljas den hjälpen. Och för de som fått hjälpen beviljad, kan den inom kort bli indragen. Svenska Dagbladet rapporterar att det har blivit svårare de senaste åren att beviljas personlig assistans. Under år 2003 […]

Kaffe för hälsans skull

När det kommer till vår hälsa så är vi människor inte sena med att hoppa på de senaste trenderna som ska ta vår hälsa till en bättre nivå. Att dricka någon kopp kaffe om dagen är en bra väg om du vill ta hand om ditt inre. Kaffe, för många människor livets dryck. Och det […]

Hur mår hälsan?

Att fråga hur du mår är en fras vi ofta ställer till andra och även få själv, men att tänka efter hur vi riktigt mår gör vi inte så sällan. Och även om vi skulle göra det så tar vi i många fall inte problemet, om det skulle kunna tänkas vara ett problem, vidare. Vi […]

Brist på sol – brist på D-vitamin

Vetenskapen har en förmåga att åka lian mellan olika sanningar, eller, kanske mer riktigt att de kommer med forskning om en sak ”solen är farlig – vi får cancer” till att sedan säga ” utan solen får vi ms” – grovt draget. Men sanningen är nu den att vi inte bör gömma oss för solen […]