Bemanning av sjuksköterskor bra för vården

Att det råder personalbrist inom vård och omsorg är ingen nyhet. Idag börjar det bli vanligare att sjukhus får in personal via bemanningsföretag. Det gör att man snabbt kan få in personal och täcka in för den personalbrist som uppstår om någon plötsligt blir sjuk, måste vabba och så vidare. Personalbristen är viktig att bryta, eftersom det både genererar ytterligare personalbrist, samt missnöjda patienter och sämre vård.

Googlar man bemanningsföretag sjuksköterska kommer man hitta många företag som förmedlar sjuksköterskor. Det är ett mycket tydligt incitament att det råder stor personalbrist inom vården, och det går att lösa med bemanningsföretag som förmedlar folk när det behövs. När sjukhus och vårdinstanser ringer in folk är det viktigt att man hittar någon med rätt specialkompetens och skräddarsyr sin beställning utefter det behov man har. Då är det viktigt att använda sig av ett bemanningsföretag som kan förmedla rätt person till rätt tjänst.

Personalbristen problem i sig

Det behövs mer personal inom samtliga legitimationsyrken enligt Socialstyrelsen. Läkartidningen bekräftar siffrorna. Även om man kan se en viss höjning av personal inom barnmorskorna så är bristen inom yrket ändå stor. Man beräknar bland annat att läget kommer förvärras inom fem år. Anledningen tros vara att många tvekar inför att utbilda sig inom vårdyrket eftersom personalbristen är så stor.

Konsekvensen av att det råder personalbrist inom vården blir att de som jobbar belastas allt mer. Det gör att man drar sig för att ringa och sjukanmäla sig eller att vabba. Många som jobbar inom vården upplever att stressen minskar markant när de vet att deras arbetsgivare kan tillgodose arbetsplatsen med personal när man själv är borta. Den känslan gör att pressen minskar på en och man kan se till att bli frisk ordentligt innan man kommer tillbaka.

Att stressen är en av orsakerna till att det råder personalbrist råder det ingen tvivel på. Och ju mer personalen belastas desto färre vill bli sjuksköterskor. Lönen har man lyckats förhandla upp till rimliga nivåer, men fortfarande råder det brist på kompetens på många platser. Det gäller stad såväl som glesbygd.

Bemanningen gör det enklare

En annan konsekvens är att brukare och patienter upplever att vården försämras när det saknas personal, skriver bland annat Vårdförbundets tidning Vård i Fokus. Det blir längre väntetider och patienternas tillstånd riskerar förvärras. När man hyr in personal från ett bemmaningsföretag säkerställer man att den personal som är kvar inte har för mycket att göra. En rutinerad vikarie kommer snabbt in på arbetsplatsen och har lång och bred erfarenhet. En bemanningsjuksköterska har ofta erfarenhet från många olika platser, och den breda kompetensen i sig är bra och viktig för den fasta personalen. Främst är det givetvis avlastning som är det bästa för vårdpersonalen.

Patienterna uppskattar när det finns mycket folk på plats. Det gör att kötiden minskar och att de inte behöver vänta ifall de ropar in någon. Det underlättar både inom förlossningen men också inom akutvården och andra instanser.

Scroll to top