Behandla svett med Botox

En ny forskningsavhandling har kommit fram till att det går att öka livskvaliteten för dem som lider av hyperhidros genom botoxbehandling och man har även sett att det är långt fler än vad man trodde som faktiskt lider av den här sjukdomen – närmare var tjugonde svensk lider idag av hyperhidros, överdriven svettning.

Att leva med sjukdomen hyperhidros utgör ett hinder i vardagen. Nästan alla som har åkomman uppger att deras vardagliga liv begränsas av sjukdomen, men detta skulle kunna förändras med enkla behandliger. En ny forskningsavhandling har nämligen fastslagit att behandling med Botox skulle kunna öka livskvaliteten os de drabbade markant.

”– Betydligt fler än vi tidigare trott uppger att de lider av kraftiga svettningar. Eftersom det råder ett socialt stigma kring besvären drar sig många för att söka hjälp och fångas därför inte upp i vårdstatistiken, säger Alexander Shayesteh Afshar, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.” läs mer.

5,5 procent, inte 3 procent

Tidigare har man uppgett att det är cirka 3 procent av den svenska befolkningen som lider av yperhidros, men den siffran har visat sig varit i underkant. När doktoranden gjorde efterforskningar för sin avhandling skickades 5 000 enkäter ut, och resultatet visade att det snarare rör sig om 5,5 procent drabbade av hyperhidros. Det är var tjugonde svensk. Långt fler än vad man förr trott alltså. Men lyckligtvis finns en fungerande behandling. Botox. Och det är många som vill ha behandlingen. En vanlig bieffekt av att lida av sjukdomen är begränsningarna denne utgör i livet och vardagen. Svettningarna styr livet kort sagt, och i svåra fall kan sjukdomen även leda till både social isolering och psykiska problem. Så hur ska man undvika detta? Enligt doktoranden är det Botox som är lösningen, men behandlingen måste prioriteras så att det blir de som är väst drabbade som får den och får behandlingen på rätt kroppsdel för att öka livskvaliteten.

Varför behandla svett med Botox?

Den främsta anledningen till varför just botulinumtoxin, botox, är så bra är för att när denne substans injiceras rätt kan man blockera svettkörtlar och behandlingen ger dessutom god effekt efter två veckor samt håller i cirka nio månader. I sin studie upptäckte även doktoranden hur detta inte bara hjälpte mot svettningarna utan även hjälpte för att minska den oro, stress och ångest som svettningen innan behandlingen gett upphov till.

Scroll to top